Slovník pojmů

E F R Š V

eloxovaný

Elox je speciální ochranná vrstva používaná na hliníkové kování. Hliník je sám o sobě velmi netrvanlivý materiál, často stačí málo k jeho poškození (prstýnky, pot, povětrnostní vlivy apod.), proto je chráněn eloxem. Díky eloxu může mít i hliníková…

FAB

Ne vždy musí zkratka FAB znamenat výhradně výrobek fIrmy téhož názvu. Jejich výrobky však natolik zdomácněly, že i určení typu vložky či zámku (klíče) je dnes již naprosto obecné. Kdykoli máte na mysli cylindrickou vložku, nejspíš sami řeknete…

rozetové kování

Rozetové kování poznáte podle toho, že horní část (rozeta) s klikou a spodní část s otvorem pro klíč jsou odděleny. Opakem rozetového kování je kování štítové. Rozety pak dělíme dle jejich tvarů na kulaté, hranaté či oválné.   

Rozteč

Rozteč je vzdálenost od středu kliky po střed otvoru pro klíč. Česká norma rozlišuje 3 typy rozteče: 72, 90 a 92 mm. Rozteč se určuje u všech typů štítových klik (interiérové, vchodové a bezpečnostní). Pozor při měření rozteče 90/92 mm - velmi snadno…

štítové kování

Štítové kování je kování ve tvaru, který všichni známe. Klička i otvor pro klíč je na jednom jediném dílku, tzv. štítku. Rozeznáváme především štíty oválné, hranaté, ale někdy se můžeme setkat se štítem v kónickém tvaru nebo s atypicky úzkým…

Vratná pružina

Vratná pružina slouží k vrácení kliky do stejné polohy. Zabraňuje aby se klika v průběhu své životnosti nesvěsila. U levnějších modelů klik se nemusí vratná pružina vyskytovat - v tomto případě se o tuto funkci stará zadlabací zámek.